مکالمات جهانگردی

یادگیری زبان خارجی در برقراری ارتباطات با سایر ملل و بهره برداری از منابع وفنون جدید و تبادلات فرهنگی و تجاری باعث شده است انسانها ملزم و علاقمند به کسب مهارت های مکالمه زبان های خارجی باشند.

زبان انگلیسی به عنوان ابزار ارتباطات و تبادلات بین المللی است، چنان که بدون آن بشر نمی تواند در هیچ یک از حوزه های زندگی امروز به پیشرفت های علمی و عملی قابل ملاحظه دسترسی پیدا کند.این مهارت شامل دستور زبان ،گفت و شنود، خواندن و درک مفاهیم و… می شود که با فراگیری آن، زبان آموز نیازهای یک گردشـگر را می فهمد و بدون واسطـه ارتباط برقـرارنموده و مطالب ودیـدگاه های خود را منتقـل می نماید. در نهایت آمادگی برای جذب در بازار کارگردشگری را کسب می نماید.